Nawóz Ekodarpol Humus Active papka 20L

132,48

Opis

UPRAWY KONWENCJONALNE:Sposób użycia:W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych 20 l Humusu Active rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką porcją opryskujemy glebę o powierzchni 1 ha. Humus Active stosujemy dwa razy do roku. Pierwszy zabieg wykonujemy wiosną, a drugi jesienią. Do każdego z zabiegów używamy 20l Humusu Active. Zabieg Humusem Active zaleca się na wilgotną glebę, krótko przed planowanymi uprawkami.W przypadku kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby po wykonanym zabiegu korzystnie jest wykonać oprysk Humusem Active na wilgotną glebę, krótko przed przewidywanymi opadami lub w czasie opadów, tak aby Humus Active mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.TERMINY STOSOWANIA:Wiosną ? pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji gdy gleba osiągnie temperaturę powyżej 5°C do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.Jesienią ? po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, że temperatura gleby nie jest niższa niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.Na ściernisko ? tuż przed planowanymi uprawkami.UPRAWY EKOLOGICZNESposób użycia:doglebowo-wiosną po ruszeniu wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią przed ustaniem wegetacji (II termin) używając do każdego terminu 20l/ha HUMUSU ACTIVE po uprzednim rozcieńczeniu w 400l wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy polewać po glebie na powierzchni 1ha używając opryskiwacz lub wóz asenizacyjny. Zabieg najlepiej wykonać przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu tak, aby HUMUS ACTIVE mógł jak najszybciej przedostać się do strefy korzeniowej roślin.dolistnie? w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski stosując 5l HUMUS ACTIVE rozcieńczonego w 200 litrach wody. Dokarmianie dolistneHumusem Active stosować od ruszenia wegetacji do zbiorów, nie częściej niż raz w tygodniu. Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach przygotują rośliny do spoczynku zimowego i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.rozsady ? podczas sadzenia rozsad i przesadzania roślin należy zanurzyć ich korzenie w 2% roztworze wodnym Humusu Active. Powoduje to bezstresowe przyjmowanie się roślin oraz przyspiesza ich wzrost.Terminy stosowania:Wiosna ? pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.Lato ? dokarmianie dolistne. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20°C.W dni słoneczne opryski należny wykonywać wcześnie rano lub późnym wieczorem.Na ściernisko ? tuż przed planowanymi uprawkami.Jesień ? pogłównie lub doglebowo po zbiorach, do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa nie jest mniejsza niż 5° C. Można stosować przy wschodach roślin.Dodatkowe informacje:Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.Stosować w temperaturach powyżej 5°C. Można stosować po wschodach roślin.Przechowywać w miejscu zaciemnionym w temperaturze nie niższej niż 5°Ci nie wyższej niż 30°C.Ciecz użytkowa Humusu Active nie posiada okresu karencji.Wymagania techniczne:1- sprawny opryskiwacz z mieszadłem2- dysze grubokropliwe minimum 0,4mm lub RSM3- gęstość filtrów poniżej 60 MeshUPRAWA AMATORSKAHUMUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 2-4 razy dolistnie w okresie wegetacji rośliny powodujewysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach a po paru latach systematycznego stosowaniamożemy doprowadzić do poprawienia klasy gleby. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVEmożna zwiększyć nawet 2-krotnie z dodatkiem AKTYWITU PM.Sposób użycia:doglebowo – najlepiej stosować wiosną na początku ruszenia wegetacji roślin (I termin) oraz na przełomie września/października (II termin) rozcieńczając 0,2L. (200 ml.) HUMUSU ACTIVE w 10L. wody w konewce i tak przygotowaną cieczą użytkową polewamy po gruncie na pow. ok. 40m?.rozsady – podczas sadzenia rozsad i przesadzania roślin należy zanurzyć ich korzenie w 2% roztworze wodnym HUMUSU ACTIVE. Powoduje to bezstresowe przyjmowanie się roślin i ich szybki wzrostdolistnie – 2-4 krotnie co około 3 tygodnie w okresie wegetacji rozcieńczając 0,1L. (100 ml.) HUMUSU ACTIVE w 10L. wody i tak przygotowaną cieczą użytkową zrosić roślinę stosując konewkę lub opryskiwacz na pow. ok 40m?.Drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne: w okresie wegetacji zwilżyć obficie liście i gałęzie oraz opryskać jesienią po zrzuceniu liści .Dodatkowo przy stosowaniu doglebowym i dolistnym można do cieczy użytkowej dodać AKTYWITU PM w ilości około 0,2L (200 ml.) na 10L cieczy użytkowej w celu szybkiego namnażania PM-ów (Pozytywnych Mikroorganizmów).

webmail pg, kolory lakierobejcy do drewna, smar aluminiowy, masaże przemyśl, saunarium łódź, zawór trójdrożny afriso jak ustawić, napalona małolata, rejestracja na c, zbiornik do paliwa, fotowoltaiczny podgrzewacz wody, dziewczyny mielec, 683, members zbiornik, zbiornik.com zdjecia, rynek ropy naftowej, zbiornik .pl
yyyyy