Wymagania dotyczące zbiorników na nawozy

Wymagania dotyczące zbiorników na nawozy

Przechowywanie nawozów jest niezbędne w dużej ilości branż. Szczególnie tego się wymaga w sektorze produkcji rolnej. Nie tylko jednak duże przemysłowe gospodarstwa muszą wykorzystywać nawozy. Dotyczy to także rolników działających na mniejszą skalę, ale również użytkowników indywidualnych. Popularne są też nawozy płynne i wówczas idealnym rozwiązaniem będą zbiorniki RSM. Mają one szerokie przeznaczenie, a gwarantują przede wszystkim wytrzymałość.

Zastosowanie zbiorników RSM

Zbiorniki mają możliwość wykorzystania w bardzo wielu różnych warunkach. Stosuje się je w stacjach wewnętrznych, ale mogą być także instalowane na zewnątrz. Ich głównym przeznaczeniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa znajdujących się wewnątrz substancji. Dużą zaletą tych zbiorników jest odpowiednie zaprojektowanie gwarantujące bezproblemowy transport. Dostępne zbiorniki RSM charakteryzują się wymiarami, które ułatwiają przewożenie pojazdami ciężarowymi.

Poza tym nie tylko i wyłącznie przedsiębiorcy działający w rolnictwie będą zgłaszać zapotrzebowanie na takie wyroby. Zbiorniki, w których przechowuje się nawozy płynne, wykorzystywane są także na bardzo dużą skalę w służbach komunalnych. Zarządcy parków i ogrodów, a także podmioty odpowiedzialne za pielęgnację zieleni miejskiej bardzo chętnie wykorzystują te zbiorniki z uwagi na wysoką jakość i stuprocentowe zabezpieczenie substancji. Charakterystyczne dla takich zbiorników jest to, że zapewniają:

  • odporność na zmienne warunki pogodowe, w tym również promieniowanie UV
  • odporność na korozję
  • trwałą konstrukcję
  • duże pojemności
  • bezobsługową eksploatację

Użytkownicy nie muszą się martwić także ponownym malowaniem zbiornika, ponieważ nie jest to wymagane. Nie występuje także ryzyko przecieku i zanieczyszczenia cieczy.

Charakterystyka zbiorników RSM

Do najbardziej popularnych zbiorników należeć będą jednopłaszczowe i dwupłaszczowe. Te pierwsze są trochę tańsze, ale także gwarantują szczelność i bardzo wysokie parametry użytkowe. Są wyposażone w zawór kulowy, który pozwala szybko wtłaczać nawóz. Z kolei zbiorniki RSM dwupłaszczowe dedykowane są do bardziej intensywnej eksploatacji. Dodatkowym atrybutem tych produktów jest lepsze wyposażenie technologiczne. Mogą one być wyposażone we wskaźnik napełnienia, a dodatkowym udogodnieniem jest poziom pomiaru przecieku.

Tego rodzaju zbiorniki bardzo chętnie są wykorzystywane także przez amatorów ogrodników lub sadowników. Można w nich przechowywać substancje, które neutralizują chwasty. Składować w nich można bardzo różne nawozy płynne.

About the Author

You may also like these